CN Thanh Hóa

  • Địa chỉ: Số nhà 40 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  • Số điện thoại: (0237) 3638686
  • Số Fax: (0237) 3678868
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Thanh Hóa