CN Tây Ninh

  • Địa chỉ: A3-A4 Trung tâm thương mại, Đại Lộ 30/4, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
  • Số điện thoại: (84-066) 3818 699
  • Số Fax: (84-066) 3818 698
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Tây Ninh