Chi nhánh Ngân hàng An Bình tại Kiên Giang

Ngân hàng An Bình (ABBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 15 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Rạch Giá 1 địa điểm,...

Chi nhánh ABBank tại quận/huyện của Kiên Giang