PGD Yên Phong

  • Địa chỉ: Số 32 Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (84-0241) 3891 811
  • Số Fax: (84-0241) 3891 661
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Yên Phong