PGD Từ Sơn

  • Địa chỉ: Số 346 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại: (84-0241) 3760 511
  • Số Fax: (84-0241) 3760 512
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Từ Sơn